03/ PŘEDCHŮDCI A NÁSLEDOVNÍCI

Janův fatální čin měl své předchůdce i následovníky. Se sebeupálením jako radikální formou politického protestu se v moderní historii opakovaně setkáváme zejména v prostředí buddhistických mnichů a pravděpodobně právě odtud se myšlenka politicky motivovaného sebeupálení přenesla i do Evropy. Někteří mniši tímto drastickým způsobem protestují obvykle proti útisku ze strany některého vládnoucího, nedemokratického režimu. V evropském kulturním okruhu, vybudovaném mimo jiné na křesťanských základech, je akt dobrovolného sebeupálení z čistě politických důvodů jevem krajně neobvyklým, a rozhodně pro danou společnost také mimořádně zneklidňujícím.

Sdílet na :