logo22Gymnázium Šumperk


Gymnasion – od řeckého „gymnos“ = nahý…

… instituce sloužící tělesné a později i duševní výchově mužské mládeže v antickém Řecku. Pěstovaly se zde různé sportovní disciplíny i prvky vojenské. Posléze zde filosofové a rétoři konali přednášky, mládež se obohacovala četbou básníků, rozprávěla s učiteli o filosofických otázkách, studovala… v některých městech se začaly v gymnasiích vzdělávat i dívky… postupem doby se gymnasia stávají výchovně- vzdělávacími ústavy, z nichž pochází novodobý název „gymnázium“ pro školu všeobecně vzdělávací. Posunul se též prvotní význam slova: kdysi fyzicky nahý antický sportovec je po staletích vystřídán do vzdělání oděnou studentkou a studentem – maturujícími… (z Encyklopedie antiky) …

Už devadesát pět let existuje šumperské gymnasion. Dlouhá historie, mnoho osudů, spletité vztahy, vznešené ideály, každodenní boje, každodenní radosti a nekonečné vzpomínky. Celé generace studentek a studentů prošly jeho zdmi ovlivněny do života vzdělávacím posláním této instituce. Pokud chcete nahlédnout do současného života našeho gymnaziálního, navštivte prosím stránku www.gymspk.cz .