Slavnostní uvedení výstavy v Šumperku

6. Březen 2014

Čtvrtek 27. února byl pro autory výstavy velkým dnem. Výstava byla představena v Šumperku.

Nejdříve se v dopoledních hodinách na domovském Gymnáziu Šumperk uskutečnila studentská tématická minikonference.  Účastnilo se jí přes 40 studentů nejen z hostitelské školy, ale i z šumperské průmyslovky – tedy školy, kterou Jan kdysi studoval.

Program otevřelo promítání krátkého dokumentu Jan natočeného před dvěma lety studenty Slezské univerzity v Opavě. Následovala hodinová přednáška historika Petra Blažka, která se týkala fenoménu „hořících pochodní“ v širším historickém kontextu. Připomněl řadu konkrétních lidí z různých zemí, kteří ve druhé polovině 20. století zvolili sebeupálení jako radikální formu politického protestu proti některému z totalitních systémů. V poslední části dopoledního bloku si studenti zkusili práci s konkrétními primárními dokumenty, které byly reálně použity při přípravách podkladů k výstavě. Historické badatelství může být docela zajímavá, někdy až detektivní práce, což se podařilo v daném krátkém čase alespoň naznačit.

Vrcholem čtvrtečního šumperského programu se pak stala vernisáž výstavy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Chvíle to byla o to svátečnější, že jsme ji cíleně spojili s pietní vzpomínkou na Jana Zajíce, od jehož smrti v daném týdnu uplynulo 45 let. Atmosféru chvíle umocňovala přítomnost řady pamětníků (mezi nimi například spolužáků či učitelů Jana Zajíce) a také velmi vzácných, čestných hostů: do Šumperka totiž přijeli i oba sourozenci Jana – Marta a Jaroslav.

V úvodní pietní části promluvil starosta města Šumperk a senátor Mgr. Zdeněk Brož, po něm i současný ředitel střední průmyslové školy Ing. Petr Vepřek. Po uměleckém předělu pan Petr Pánek z občanského sdružení PANT představil

celý projekt Moderní dějiny do škol, v jehož rámci výstava vznikla. Nakonec Mgr. Tomáš Hlavsa za tvůrčí tým poděkoval všem, kteří se na realizaci výstavy od samého počátku podíleli, a popsal stručně proces vzniku celé výstavy. Byla rovněž předvedena internetová stránka www.pribehjanazajice.cz včetně ukázky audio-prvků, které obsahuje (dílo týmu z průmyslovky vedenému Mgr. Petrem Kobylkou). Přibližně hodinové setkání pak symbolicky svým proslovem ukončil pan Miloslav Svatoň, dlouholetý učitel průmyslovky a pamětník, který tvůrcům výstavy svými materiály velmi pomohl.

Pak už se šlo vstříc výstavním panelům nebo neobyčejným setkáním, často po dlouhých letech. Atmosféra setkání byla slavnostní, neobyčejná, pamětnicko-studentská. Je vidět, že čin Jana Zajíce pořád rezonuje v duších místních lidí a je jenom dobře, že výstava jeho osud znovu připomíná.

Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku mohou zájemci navštívit expozici – navíc výhradně zde doplněnou o originální předměty, dokumenty a fotografie vztahující se k Janovi – do 23. března 2014. Pak už se vydá na svou pouť po školách.

Sdílet na: